Pienten ampumaratojen ympäristölupamenettelyyn suunnitteilla muutoksia

Hankkeen taustaa

Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksen vaiheessa 3 kerättiin laaja aineisto lupamenettelyn sujuvoittamisen tueksi. Yksi esitetyistä jatkotoimista oli selvityksen laatiminen mahdollisuuksista muuttaa joidenkin ampumaratojen luvanvaraisuutta laukausmäärän, sijaintipaikan (etäisyys haitankärsijöistä) tai aselajin mukaan. PLM, ELYT (12), Ampumaharrastusfoorumi ja Joensuu tukivat aikaisemmalla lausuntokierroksella ehdotusta.

ALUKE-hanke ja työpaja 25.10.2016 

Selvitystyön/hankkeen nimeksi tuli ALUKE ja hankkeesta järjestettiin työpaja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiloissa 25.10.2016. Muistio 25.10.2016 tilaisuudesta löytyy linkkinä. Ampumaharrastusfoorumin suurimmat jäsenyhteisöt olivat työpajassa edustettuna. ALUKE-hankkeen puheenjohtajana on Outi Pyy (SYKE). 

ALUKE-hankkeen ehdotuksia odotetaan lausuntokierrokselle

Lokakuun työpajan kannanottojen lisäksi Ampumaharrastusfoorumi on toimittanut materiaalia vähäisten ampumaratojen määrittelyn tueksi. ALUKE-esitykset saataneen joulukuun kuluessa lausunnolle. Hankkeen toimeksianto sisälsi vain pienen/vähäisen ampumaradan kriteeristön määrittelyn. Jo työpajassa lokakuun lopulla sivuttiin myös mahdollisia tapoja yksinkertaistaa lupamenettelyä. Lainsäädäntötekniikan valitsee ympäristöministeriö.

Ampumaharrastusfoorumi varautuu antamaan lausunnon ja tukemaan hankkeen valmistelijoita.

muistio-aluke-työpajasta-251016