Tuliasedirektiivin uudistamisessa myönteisiä uutisia

Euroopan unionin tuliasedirektiivin (91/477/EEC) uudistamista varten EU:n Neuvosto järjesti keskustelutilaisuuden (6969/16 5 N) direktiiviin tehtävistä muutoksista Brysselissä 10.–11.3.2016. Keskustelutilaisuuden perustana oli europarlamentaarikko Vicky Fordin laatima muistio (18.2.2016) direktiivin keskeisimmistä avoimista asioista.

Kokouksen perusteella näyttäisi siltä, että

  1. Aseiden hallussapitoon tarvittava ikä: keskustelua jatketaan nykydirektiivin pohjalta, ja minimi-iän määrittäminen jätettäneen kansallisen lainsäädännön määriteltäväksi;
  2. Lääketieteellisten testien tarpeellisuutta aselupien hankintaan ja hallussapitoon arvioidaan nykyisen direktiivin lähtökohdista, ja lääketieteellisten testien tarpeellisuus jätettäneen kansallisen lainsäädännön määriteltäväksi;
  3. Itselataavien aseiden kieltäminen siviilihenkilöstöltä: iso enemmistö on sitä mieltä, että itselataavat aseet tulee sallia jatkossakin siviileiltä, mutta nykyistä tiukemmalla sääntelyllä. Tätä tarkempaa sääntelyä pohditaan jatkotyössä;
  4. Kiellettyjen aseiden hallussapidon poikkeukset (esim historiallisten täysautomaattiaseiden keräily): määrittelyä jatketaan nykyisen direktiivin pohjalta ja arvioidaan sääntöjä, kuinka kansallisessa lainsäädännössä voidaan kiellettyjen aseiden hallussapito sallia vaarantamatta yleistä turvallisuutta ja järjestystä;
  5. Etämyynti: Etämyynnin sallimiseksi tai kieltämiseksi tarvitaan lisämäärittelyä ennen kuin asiasta voidaan tehdä tarkempia esityksiä.

 

Nykyisen tuliasedirektiivin muuttamista alettiin tarkastella EU komission esityksestä 18.11.2015 kaameiden Pariisin tapahtumien jälkeen. Euroopan unionissa pyritään saavuttamaan yhteinen näkemys uudesta direktiivistä ennen ensi kesäkuuta.

MTa