Tuliasedirektiiviä valmistellaan Suomessa vastuuntuntoisesti

Ampumaharrastusfoorumi tapasi Euroopan unionin tuliasedirektiiviä Suomen sisäministeriössä valmistelevia virkamiehiä Helsingissä keskiviikkona 2.3.2016. Pienimuotoiseen keskustelutilaisuuteen osallistuivat sisäministeriöstä johtava asiantuntija Johanna Puiro ja poliisitarkastaja Seppo Sivula. Ampumaharrastusfoorumia edusti puheenjohtaja Mikko Taussi.

Keskustelun aluksi sisäministeriön edustajat kertoivat tuliasedirektiivin valmistelutyön taustoista, joista yhtenä merkittävimmistä muistamme Pariisin hirmutyöt marraskuussa 2015. Direktiiviehdotuksesta päätetään EU:ssa ns. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät yhdessä direktiiviehdotuksen hyväksymisestä. Direktiivin valmistelut etenevät kevään aikana siten, että neuvoston puitteissa jäsenvaltiot jatkavat keskustelujaan ja tuovat esiin kansallisia tavoitteitaan. Sisäministerit keskustelevat keskeisistä asiakohdista 10. maaliskuuta oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa ja tavoitteena on, että jäsenvaltiot voisivat muodostaa asiassa yhteisen näkemyksen kesäkuussa. Euroopan parlamentilla on tavoitteena muodostaa näkemyksensä asiassa myös kesäkuussa. Kannanmuodostus on parhaillaan käynnissä ja tuliasedirektiivistä vastaava Euroopan parlamentin IMCO-valiokunta käsittelee lausuntoaan 15. maaliskuuta. Direktiiviehdotuksesta päätettäneen EU:n päätöksentekokoneistossa alkusyksystä 2016.

Tuliasedirektiivin valmistelussa on ollut ilahduttavaa todeta, että europarlamentin edustajien enemmistö on sitä mieltä, että syksyinen direktiiviluonnos oli huonosti valmisteltu eikä sillä kyetä välttämättä vaikuttamaan uudistuksen päätavoitteisiin eli terrorismin ja laittoman asekaupan torjuntaan. Tämän vuoksi direktiiviluonnosta muovaillaan uudelleen, jottei aseiden laillisten omistajien harrastus vaikeutuisi kohtuuttomasti. Paine direktiivin tiukentamiseksi on silti kova. Keskusteluaiheita on ollut yhä lukuisia, mutta keskustelu on tiivistymässä erityisesti harrastajien lääketieteelliseen testaamiseen sekä itselataaviin kivääreihin.

Lääketieteellinen testaaminen, ja sen luotettavuus, herätti paljon keskustelua jo viime syksynä. Tiedämme myös kansallisesta aselainsäädännöstä käydyn keskustelun perusteella, että Suomessa käytössä olevaa soveltuvuustestausta on kritisoitu paljon. Vakavimmin direktiiviuudistus tullee vaikuttamaan itselataaviin kertatulikivääreihin, varsinkin jos ne muistuttavat sotilasaseita. Muutos koskettaisi erityisesti reserviläisaseita ja practical-aseita sekä niiden käyttöä. Tämän hetkisten tietojen perusteella voidaan sen sijaan tehdä varovainen arvio, että metsästyksessä ja kilpa-ammunnassa käytettäviin itselataaviin kertatuliaseisiin ei kohdistuisi isoja muutospaineita.

Tapaamiseen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että direktiiviehdotusta ja sen mahdollisia seurannaisvaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöömme tulee arvioida rakentavassa hengessä ilman ylilyöntejä kannanotoissa.

Seuraava virallinen keskustelu EU-tasalla käydään 10.–11.3.2016, jota ennen Eduskunnassa käsitellään asiaa kansallisesti todennäköisesti 4.3.2016.

 

MTa