Sisäministeriö tiedottaa asedirektiivin tilanteesta

Sisämininsteriö on julkaisuut internet-sivuillaan ampuma-asedirektiiviä koskevia kysymyksiä ja alustavia vastauksia. Vastaukset on laadittu niiden tietojen mukaan, joita on ollut saatavilla 19.12.2016. Ampuma-asedirektiivi hyväksyttäneen virallisesti maaliskuussa 2017, jolloin virallinen versio direktiivistä saadaan. Vastaukset ovat alustavia arvioita ampuma-asedirektiivin vaikutuksista. Lopulliset vaikutukset arvioidaan sitten kun ampuma-asedirektiivi saatetaan kansallisesti voimaan.

Tutustu tilanteeseen täällä: http://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/ampuma-aseet/ukk_asedirektiivi