Puolustusministeri Niinistö tutustui Hälvälän ampumaurheilukeskukseen

”Ammunta on perinteinen suomalainen urheilulaji. Olemme menestyneet siinä aina hyvin. Toivottavasti lajin harrastamisen edellytykset säilyvät”. Näin totesi puolustusministeri Jussi Niinistö Hälvälän ampumaurheilukeskuksessa perjantaina 10.6.2016 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuuden oli järjestänyt Päijät-Hämeen reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Tarnanen (maj res). Paikalla olivat keskeiset Lahden seutukunnan ammuntaa harrastavat järjestöt sekä muutama alueen kansanedustajista sekä ehkä kaikkein merkittävin alueen tulevaisuuteen vaikuttava taho, Hollolan kunta.

Keskustelutilaisuuden päämääränä oli saattaa puolustusministerin tietoon Hälvälään liittyvien sidosryhmien tämän hetkinen tahtotila kansallisestikin ainutlaatuisen ampumaurheilukeskuksen säilyttämiseksi. Puolustusvoimat päätti muutama vuosi sitten ns puolustusvoimauudistukseen liittyen ensin Hämeen Rykmentin lakkauttamisesta ja heti perään ampumatoimintansa lopettamisesta Hälvälässä vuonna 2024 ja poistumisesta koko alueelta vuoteen 2035 mennessä.

Päijät-Hämeen reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Tarnanen totesi heti alkuun, että seutukunta tarvitsee Hälvälän ampumarata-alueen, jotta monipuolisella ja aktiivisella reserviläisten vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on jatkumisen edellytykset: ”Ampumarata-alue mahdollistaa ammunnan lisäksi muidenkin erinomaisten koulutustilaisuuksien järjestämisen. Hälvälän mahdollisesti korvaava kaukainen Padasjoen harjoitusalue ei varmaankaan innosta reserviläisiä samalla tavalla, kuten Hälvälän alue. Tänne ajo kestää 15 minuuttia, Padasjoelle ehkä tunnin.” Puolustusvoimien Hämeen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio vaikutti nyökyttelevän kuulijakunnassa Tarnasen lausumiin.

Lahden ampumaseuran puheenjohtaja Taisto Lautamatti esitteli puolustusministerille rata-alueen kokonaisuutta kertoen ampumaratakeskukseen sisältyviä lajiratoja. Monipuolisen, kansainvälisetkin mitat täyttävän ampumaratakeskuksen seuraava kohokohta saattaa olla vuonna 2019 haulikon maailman cupin kilpailut, joihin osallistuu yleensä noin 60 – 70 maata. Tällainen kilpailutapahtuma vaikuttaa suuresti myös elinkeinoelämään. Seutukunta ja Hollola sen etunenässä saisi merkittävästi huomiota. Myös puolustusvoimat on suunnitellut hakevansa sotilaiden maailmanmestaruuskilpailuja vuodelle 2020, missä Hälvälä on yksi keskeisimmistä vaihtoehdoista tapahtumapaikaksi. Nämä kaksi kilpailutapahtumaa ovat hyviä esimerkkejä, minkälaisen kokonaisuuden säilyttämistä puolustetaan.

Hollolan kunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Siirola. Siirola lausui painokkaasti, että Hollolan kunta tukee rata-alueen säilyttämistä. Tässä suhteessa Siirola totesi Hollolan kunnan tarkistaneen mielipidettään asiassa, kun aika Hämeen Rykmentin lakkauttamisesta on edennyt. Hollolan kunnassa on urheiluhengen lisäksi vahva maanpuolustustahto, minkä johdosta Hälvälän rata-alue koetaan tärkeäksi. Ampuma- ja harrastustoiminnan säilyttämisen ohella on Siirolan mukaan mahdollista kehittää aluetta mahdollistamaan muunkinlainen vapaa-ajan toiminta. Pitkään keskustelussa ollut kunnan asuinalueiden laajentaminen Hälvälän suuntaan on hieman laantunut sen jälkeen, kun kunnassa on valittu keskeiseksi laajentumisalueeksi etelän suunta pohjoisen sijaan.

Puolustusministeri Jussi Niinistö ei antanut tilaisuuden aikana minkäänlaisia lupauksia tai linjauksia Hälvälän osalta. Silti hän sanoi selvittävänsä Pääesikunnalta, minkälaisilla perusteilla aikoinaan päädyttiin siihen, että puolustusvoimat luopuu Hälvälän alueen ampumatoiminnasta vuonna 2024 ja myöhemmin koko alueesta ja erityisesti sen, ovatko nuo perusteet yhä ajankohtaisia. Ampumaharrastusfoorumin tekemien havaintojen mukaan puolustusministeri sai kuitenkin arvokasta ”etulinjan” tietoa Hälvälän ampumaurheilukeskuksen ja harjoitusalueen merkityksestä ja käyttöasteesta. Näiden tietojen perusteella on ilmeistä, että puolustusvoimien, kuten muidenkin viranomaisten (poliisi, rajavartiolaitos ja tulli), harjoitustoiminnalle Hälvälän olemassaolo on elintärkeä.