Pienten ampumaratojen ilmoitusmenettely eteni Eduskuntaan 27.6.2018

Pienemmille ampumaradoille kaavailtu lupamenettelyä sujuvampi uusi ilmoitusmenettely on tulossa ympäristönsuojelulakiin. Hallituksen esitys asiasta (HE 94/2018 vp) annettiin Eduskunnalle 27.6.2018.

Hankkeen alkuvaiheessa ilmoitusmenettelyyn esitettiin vain pienoiskivääri- ja pienoispistooliradat joilla suunniteltu laukausmäärä oli alle 10 000 laukausta. Jatkovalmistelussa vain haulikkoradat jätettiin vanhan lupamenettelyn piiriin. Nyt hallituksen esityksen liitteen 4 kriteeri vähäiselle ampumaradalle on seuraava:

”7. Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta
vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.”

 

Koko HE 94/2018 vp on yli 120-sivuinen. Se löytyy Eduskunnan sivustolta osoitteesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_94+2018.aspx

taikka VN:n sivustolta osoitteesta
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805c3680

Lakimuutos koskee ennakkoarvion mukaan vain pientä määrää ampumaratoja. Pohjavesi ja haulikkoammunta vievät radan esityksen perusteiden mukaan lupamenettelyn piiriin. Naapureiden altistus melulle saattaa myös johtaa entisenlaiseen lupamenettelyyn.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.