Perussuomalaiset: ”Asedirektiivin muuttamisella ei suitsita terrorismia Euroopasta”

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Jussi Niinistö olivat jyrkästi vastaan perjantaina puolueensa Tuumaustunnilla, jossa käsiteltiin Euroopan unionin tuliasedirektiivin mahdollista tarkentamista. ”Asedirektiivin muuttamisella ei suitsita terrorismia Euroopasta”, totesi puolueen jäsen Matti Putkonen yhteenvetona. Halla-aho mainitsi tilaisuudessa, että meneillään näyttää olevan tendenssi, jossa pala palalta halutaan rajoittaa tai kieltää aseharrastus Euroopassa. Perussuomalaiset aikovat vastustaa kaikkia tämänkaltaisia toimenpiteitä.

Välittömästi Pariisin viimeaikaisten kauheiden tapahtumien jälkeen julkistettu tulisasedirektiivin luonnos on herättänyt monissa tahoissa tuohtumusta. Nopea tapahtumien jälkeinen julkistaminen antaa viitteitä siitä, että direktiivimuutoksien valmistelua olisi jopa haluttu peitellä. Halla-ahon mukaan hän olisi vain päivää ennen Pariisin iskua keskustellut korkeassa asemassa olevan EU-henkilön kanssa, joka ei tiennyt valmistelusta mitään. Pariisin iskut antoivat aseiden vastustajille hyvän hetken tuoda uudet rajoitukset keskusteluun.

”Poliittinen paine ei saa johtaa huonosti suunniteltuihin ja kansalaisten turvallisuuden kannalta perusteettomiin pakkokeinoihin. Ehdotetut uudistukset vievät uskottavuutta terrorismin vastaisilta hankkeilta, rajoittavat kansalaisten vapauksia riittämättömin perustein, syventävät epäluuloja eräiden väestönryhmien välillä ja lopulta ruokkivat terrorismia”, puolue toteaa.

Direktiivi tullessaan voimaan nykyehdotuksensa mukaisesti asettaisi rajoitteita tai kieltäisi kokonaan seuraavia asioita: itselataavien aseiden käyttöä rajoitettaisiin, ehkä jopa kiellettäisiin erityisesti, jos ne muistuttavat oleellisesti sotilasaseita; lipaskapasiteettia rajoitettaisiin; aseisiin tehtäviä merkintöjä tarkennettaisiin; aseiden deaktivoimissääntöjä tarkennettaisiin; asekeräilijöiden toimia tiukennettaisiin erityisesti sarjatuliaseiden osalta; sekä aseiden etämyyntiin tulisi rajoituksia. Lisäksi kansallisia tietojärjestelmiä tulisi kehittää ja tiedonvaihtoa lisätä jäsenvaltioiden välillä.

Perussuomalaiset olivat huolissaan myös ihmisten laillisen omaisuuden kohtelusta mahdollisessa muutostilanteessa. Keskeistä on pohtia, mikä on käypä arvo sellaisessa tilanteessa jossa tietynlaatuiset aseet olisivat kokonaan kielletty. Lisäksi aseiden oheisvälineisiin ja muihin varusteisiin on harrastajat satsanneet tuhansia euroja.

Jussi Hallamaan lisäksi suomalaisista euroedustajista asiasta ovat olleet kiinnostuneita Hannu Takkula (kesk) ja Anneli Jäätteenmäki (kesk).

Puolustusministeri Niinistö pohti esityksessään reserviläisten käytössä olevien itselataavien aseiden kiellon seurauksia. Euroopan unionin muut jäsenmaat eivät hänen mukaansa näytä ymmärtävän suomalaista, suureen reserviin perustuvaa maanpuolustusmallia, jolle aiheutuu merkittävä haitta, ellei Suomelle saada määritettyä poikkeussääntöä. Onneksi unionin säännöt eivät ylety kansalliseen puolustukseemme muutoin, kuin ne itseasiassa velvoittavat sen järjestämisen riittävällä tasolla. Muiden maiden ammattiarmeijoiden aseet ovat viranomaisten hallussa ja direktiivi ei aseta rajoituksia viranomaisten aseisiin.

Perussuomalaiset pohtivat Tuumaustunnillaan 27.11.2015 Euroopan unionin tuliasedirektiiveihin (91/477/EEC ja 2008/51/EC) mahdollisesti tehtävien muutoksien vaikutuksista. Tilaisuus oli nähtävissä myös internetin välityksellä (esitys gsp.webcast.fi\Suomenuutiset\suomenuutiset_27_11_2015_tuumaustunti/#/webcast).

Esitysmateriaali: Tuumaustunti_27112015