MPK:n ampumakoulutuksesta lausuntopyyntö

Puolustusministeriö on 15.2.2019 pyytänyt erinäisiltä tahoilta lausuntoa asetusluonnoksesta, joka määrittelisi jatkossa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (ry) toteuttamaa sotilaallisia valmiuksia antavaa ampumakoulutusta.

Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 eli niin kutsutun asedirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetuksessa säädettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisällöstä, kyseisessä koulutuksessa käytettävistä ampuma-aseista, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=9708

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=9709

Lausunnot pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään 29.3.2019.