Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kommentoitavana olleen selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan ehdotettiin sisällytettäväksi 14 olemassa olevaa rataa ja 4 suunniteltuasteella olevaa ratahanketta. Näiden lisäksi maakuntakaavaan suunnitelman mukaan ollaan sisällyttämässä Rajavartiolaitoksen rataa Kuusamossa, joka palvelee yksinomaan viranomaistarvetta sekä Puolustusvoimien ratoja Hiukkavaarassa ja Haapajärvellä, jotka palvelevat myös siviilikäyttöä.

Lausunnossa Ampumaharrastusfoorumi esittää, että maakuntakaavan sisällytettävien ratojen määrää nostetaan ja alueellista kattavuutta tarkastellaan lajiradoittain. Kuten kaikkialla maassamme myös Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan jatkossakin seudullisia ampumaratoja, kuten kaavaselvityksessä on esitetty, mutta näiden rinnalle tarvitaan lisäksi pieniä ratoja harrastus- ja harjoittelukäyttöön. Myös nämä pienemmät radat tulee merkitä maakuntakaavaan ohjaamaan kuntien maankäytön suunnittelua.

Tehdyssä ampumaratapaikkojen soveltuvuusarviossa on määritetty rajoittavilla kriteereillä alueet, joille ampumaradat soveltuvat huonosti ja näihin on luettu pohjavesialueelle. Ampumaharrastusfoorumi esittää, että pohjavesialuetarkasteluita ei tehdä kategorisesti siten että sijainti pohjavesialueella tarkoittaa automaattisesti luokkaa huono. Jotta ampumatoiminnan aiheuttaman riskin todennäköisyyttä voidaan luotettavasti arvioida, tarvitaan tarkempia tietoja mm. maaperästä, maakerrosten paksuuksista ja pohjavesien virtaussuunnista. Toisekseen tällöin maakuntakaavasta jäisivät automaattisesti pois ampumaradat joilla on tehty kalliita ja mittavia pohjavedensuojausrakenteita.