Joroisten rata sai ympäristöluvan

Joroisten ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.12.2016 myöntänyt Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle Kanavakankaan ampumaradalle Joroisten Häyrilässä.

Myönnetty lupa on toistaiseksi voimassa pistooliradan, villikarjuradan, hirvikivääriradan, luodikkoradan, SRVA-radan ja haulikon kohdistusradan osalta. Skeet 1-, skeet 2-, ja trap-ratojen osalta lupapäätös on määräaikainen kevääseen 2031 saakka.

Joroisten ampumarataa käyttävät ensisijaisesti Joroisten riistanhoitoyhdistys, Keski-Savon Ampujat ja Varkauden Ampujat. Myös Itä-Suomen poliisit järjestävät radalla johdettuja koulutustilaisuuksia. Käyttäjiä on vuosittain noin 1400 henkilöä.