Itä-Uudenmaan poliisilaitos järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksen 19.5.2018

Itä-Uudenmaan poliisilaitos järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksen 19.5.2018
Polisinrättningen i Östra Nyland ordnar en utbildning för skytteinstruktörer den 19 maj 2018
 
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvontayksikkö järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksenlauantaina 19.5.2018 klo 9 – 16 Vantaan pääpoliisiasemalla, osoitteessa Kielotie 21, 01300 Vantaa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella toimivia ampuma-asekouluttajia varten. Osallistumismaksu (30 eur) on maksettava koulutukseen saapuessa poliisiaseman infossa käteisellä tai pankkikortilla. Kurssille otetaan enintään 40 osallistujaa. 
Kuka hyväksytään ampuma-asekouluttajaksi?

Ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä se, joka:
1) on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään;
2) on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija;
3) on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa; sekä
4) on hyväksytysti suorittanut Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän, poliisin järjestämän koulutuksen (ampuma-asekouluttajakoulutus), joka sisältää ainakin ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön, niiden turvalliseen käsittelyyn ja säilyttämiseen, ampuma-asekouluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kouluttajana toimimiseen liittyvät opetusaiheet.
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen on voimassa enintään 10 vuotta.
Yhdistykset ehdottavat henkilöitä kouluttajakoulutukseen
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyy yhdistyksen tekemästä hakemuksesta ampuma-asekouluttajaksi haettavan henkilön kotikunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö tai tehtävään määrätty muu päällystöön kuuluva poliisimies, joka myös muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia.
 
Yhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdotuksensa koulutukseen osallistujista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvonnan virkasähköpostiin lupavalvonta.ita-uusimaa@poliisi.fi22.4.2018mennessä. Viestissä on mainittava osallistujan nimi ja henkilötunnus. Lisäksi ehdotukseen on liitettävä ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa on maininta, että koulutukseen ehdotettu henkilö on yhdistyksen valitsema.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos ilmoittaa yhdistyksille koulutukseen hyväksytyt sähköpostitse 4.5.2018 mennessä.