Hollolan kunnanhallitus esittää ampumaratatoiminnan jatkamista Hälvälässä

Kuva: Taisto Lautamatti
Kuva: Taisto Lautamatti
HälväläYle
Kuva: Yle Lahti

Hollolan kunnanhallitus on 18.4.2016 lausunnossaan Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotukseen linjannut, että ampumatoiminnan jatkuminen Hälvälässä puolustusvoiman poistuttua alueelta tulee olla mahdollista siltä osin, kuin toiminnan aiheuttama maaperän pilaantuminen ja ympäristöhäiriöt voidaan hallita sekä rajata ja Tiilikankaan luoteispuolta voidaan kehittää asumisen alueena. Näin ollen lausunnossa esitetään, että kaavakartalle lisätään Hälvälän ampumarata ja radan melualue.

Myös 4.4.2016 järjestetyssä valtuustoseminaarissa strategisen yleiskaavan käsittelyn yhteydessä valtuustoryhmät ovat ottaneet kantaa Hälvälän ampuma-alueen tulevaisuuteen. Linjauksessaan valtuustoryhmät halusivat mahdollistaa valtakunnallisen ampumaradan olemassaolon kuitenkin niin ettei asumisen laajentamismahdollisuuksia suljeta pois.