Hälvälän ampumaratakeskusta on vaikea korvata

On ensiarvoisen tärkeää, että päätökset Hälvälän ampumaradan kohtalosta perustuvat todistettavissa oleviin tosiasioihin ja puolueettomien tahojen tekemiin selvityksiin, eikä mielipiteisiin. Vain tosiasioihin pohjautuvalla ja avoimella keskustelulla voidaan tehdä useilla eri kriteereillä mitattuna kestäviä päätöksiä.

Päijät-Hämeen maakuntaliitto kokosi vuonna 2013 työryhmän pohtimaan Hälvälän alueen jatkokäyttöä sen jälkeen, kun puolustusvoimien Hämeen rykmentin toiminnat oli päätetty lakkauttaa maakunnassa. Työryhmän loppuraportissa todettiin, että puolustusvoimat on tehnyt päätöksen luopua Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueesta asteittain pitkällä aikavälillä. Luopumisen edellytyksenä on, että puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoiminta kyetään toteuttamaan muilla harjoitusalueilla ja että luopuminen ei aiheuta puolustusvoimille kohtuuttomia velvoitteita eikä kustannuksia. Luopuminen koskee myös puolustusvoimien ampumatoimintoja, jotka jatkuvat Hälvälässä siihen saakka, kunnes ja jos Padasjoen Taruksen alueen kehittäminen on riittävällä tasolla. Se, että puolustusvoimat on jättämässä Hälvälän, ei tulisi olla automaattisesti sama asia kuin, että upeasta ratakokonaisuudesta luovutaan kokonaan.

Päijät-Hämeen liitto ja Hollolan kunta ovat kuitenkin esittäneet, että ampumaurheilukeskukselle etsitään uusi alue tai toiminnot hajasijoitetaan olemassa oleville radoille. Molemmat vaihtoehdot ovat epärealistisia. Uuden Hälvälää vastaavan ampumaurheilukeskuksen rakentaminen maksaisi arvioiden mukaan kymmeniä miljoonia euroja, koska korvaavaa ratakapasiteettia ei ratojen, laukausmäärien tai ampuma-aikojen osalta lähialueilla ole. Yksinkertainen karttatarkastelukin osoittaa, ettei Etelä-Suomesta ole aivan ongelmatonta löytää aluetta, josta etäisyys lähimmille asuin- ja lomarakennuksille olisi edes 1,5 kilometriä. Vuoden 2013 raportissa on mm. ehdotettu, että Hälvälän kuuden runsaasti käytetyn haulikkoradan toiminta sijoitettaisiin Orimattilan radalle, jossa on käytössä neljä rataa.

Maankäytön suunnittelullisena prosessina Hälvälää tarkasteltaessa ongelmana on ollut se, että ampuma-alueen tulevaisuudesta tehtiin joko-tai-kysymys sen sijaan, että olisi edes pyritty avoimesti tutkimaan minkälaisin meluntorjuntatoimenpitein ampumaratatoiminta ja asutus voidaan yhteensovittaa. Alustavien keskusteluiden perusteella niin Hollolan kunnanhallituksen ja -valtuustonkin enemmistö näyttäisi kannattavan ampumaratatoiminnan jatkamista ja ovat valmiita tarkastelemaan vaihtoehtoja melualueen pienentämiseksi. Myös Lahden Ampumaseura on valmis merkittäviinkin panostuksiin yhteistyössä kunnan kanssa, jotta radan ympäristövaikutuksia, erityisesti meluvaikutusta saadaan pienennettyä. Niin Suomesta kuin maailmaltakin on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka kohtuullisin kustannuksin pystytään meluntorjuntarakenteilla merkittävästi vähentämään ympäröiville alueilla koituvaa meluhaittaa. Alueellisten intressien lisäksi Hälvälän ampumaradan tulevaisuus on herättänyt huomiota myös Päijät-Hämeen ulkopuolella ja tammikuuhun 2016 mennessä vajaa 5000 ihmistä on allekirjoittanut Hälvälän lopettamista vastustavan adressin.