Hallitus on antanut uuden aselakiehdotuksen

Mielenkiinnolla odotettu kansallisen ampuma-aselain muutosehdotus julkaistiin 19.1.2017. Esityksen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi ase-elinkeinonharjoittajalle velvollisuus ilmoittaa haltuunsa saamansa ampuma-aseet (vast) ja patruunavarastot suoraan poliisin asetietojärjestelmään. Ehdotettu muutos parantaisi aseiden ja patruunoiden seurattavuutta.

Uudessa laissa hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely on tarkoitus yhdistää aselupamenettelyksi. Aselupa olisi ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan hallussapitoon, hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen oikeuttava lupa. Aselupaa voisi jatkossa hakea myös sähköisesti.

Nykyään käytössä olevasta soveltuvuustestistä olisi tarkoitus luopua. Soveltuvuuden arviointia uudessa lupamenettelyssä parannettaisiin hakijan entistä yksilöllisemmällä haastattelulla sekä poliisilla jo olevan tiedon tehokkaammalla hyödyntämisellä lupaharkinnassa esimerkiksi tietojärjestelmien automaattista tiedonvaihtoa kehittämällä.

Velvollisuutta hankitun ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan esittämiseen tarkastettavaksi poliisille rajoitettaisiin, koska ase-elinkeinon harjoittajalta ostettu ase on jo edellä mainituissa tapauksissa kirjattu poliisin asetietojärjestelmään. Yksityisten välisellä luovutuksella siirtynyt ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa tulisi esittää poliisille, jos luovuttajan hallussapitoon oikeuttava lupa olisi myönnetty ennen vuotta 2000.

Ampumaharrastusfoorumi on osallistunut lausunnoin ja keskusteluin lain uudistamiseen vuosina 2015 ja 2016.

Hallituksen esitys on luettavissa Eduskunnan verkkosivuilta osoitteessa:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_266+2016.aspx