Foorumi lausui tuliasedirektiivin valmistelusta

Seuraava merkittävä virallinen tuliasedirektiivikeskustelu EU-tasalla käydään loppuviikosta, 10.–11.3.2016. Keskustelujen tukemiseksi Ampumaharrastusfoorumi (AHF) on valmistellut lausunnon asiaan kohdennetun raportöörin, europarlaamentaarikko Vicky Fordin valmistelumuistioon (18.2.2016). Muistio tullaan lähettämään keskeisille suomalaisille euroedustajille sekä alan liitoille Euroopassa.

Kannanotossaan AHF tuo esille ampumaharrastuksen laajan kannatuksen ja suuren merkityksen Suomessa. Aseita koskevissa yksityiskohdissa korostetaan, että aseen ominaisuuksien tulisi määrittää, kuinka niiden luvanvaraisuus määrittyy, ei niiden ulkonäkö. Luonnollisesti turvallisuuden kannalta on keskeistä tehdä oikeanlainen turvallisuusarviointi aseluvan hakijoista/haltijoista. Lisäksi otetaan kantaa nuoren henkilön aseharrastukseen, aseiden säilytykseen, etäkauppaan sekä ampumatarvikkeiden säilyttämiseen.

Koko lausunto on luettavissa täältä: AHF_Finland_to_Vicky_Ford_doc_18022016

Tuliasedirektiivin valmistelut etenevät kevään aikana siten, että neuvoston puitteissa jäsenvaltiot jatkavat keskustelujaan ja tuovat esiin kansallisia tavoitteitaan. Sisäministerit keskustelevat keskeisistä asiakohdista 10. maaliskuuta oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa ja tavoitteena on, että jäsenvaltiot voisivat muodostaa asiassa yhteisen näkemyksen kesäkuussa. Euroopan parlamentilla on tavoitteena muodostaa näkemyksensä asiassa myös kesäkuussa. Kannanmuodostus on parhaillaan käynnissä ja tuliasedirektiivistä vastaava Euroopan parlamentin IMCO-valiokunta käsittelee lausuntoaan 15. maaliskuuta. Direktiiviehdotuksesta päätettäneen EU:n päätöksentekokoneistossa alkusyksystä 2016.

MTa