Foorumi lausui aselakiluonnoksesta

Sisäministeriö on pyytänyt (SMDno-2015-2044) eräiltä ampuma- ja aseharrastusjärjestöiltä lausuntoa hallituksen esitykseksi ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta.

Esitysluonnos sisältää ehdotukset koskien sähköisen asioinnin käyttöön ottamista aselupa-asioissa, kotipaikkasidonnaisuuden poistamista, soveltuvuustestistä luopumista ja aseen esittämisen rajoittamista. Kaksivaiheinen hankkimis- ja hallussapitolupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi. Aselupa olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voitaisiin liittää oikeus aseen hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten.

Ampumaharrastusfoorumi suhtautuu erittäin myönteisesti aselain edellyttämien menettelyjen joustavoittamiseen ja nykyaikaistamiseen.

Ampumaharrastusfoorumin lausunto: AHF_aselakijousto_SM1615952_20160816

Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöt ovat myös antaneet omat lausuntonsa toimintojensa erityispiirteiden näkökulmasta. Lausunnot ovat pääasiassa samanhenkisiä.