Foorumi jätti lausunnon Hallintovaliokunnalle tuliasedirektiivistä

Ampumaharrastusfoorumi jätti lausuntonsa Eduskunnan hallintovaliokunnalle koskien EU:n tuliasedirektiivin mahdollisen tarkentamisen varalta.

Ampumaharrastusfoorumin mielestä itselataavien kertatulta ampuvien (puoliautomaattiaseet) aseiden siirtämisellä asedirektiivin mukaiseen A-luokkaan ja niiden hallussapidon kieltämisellä yksityishenkilöiltä aiheutettaisiin Suomen kansallisille eduille vakavaa haittaa. Tämä näkyisi erityisesti suomalaisessa laaja-alaisessa, vapaaehtoisessa reserviläistoiminnassa ja siten myös maanpuolustuksen valmiudessa. Suomalainen suureen reserviin perustuva maanpuolustusmalli nojaa merkittävästi vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen, jossa ampumataidon harjoituttamisen osuus on suurin. Tiukentuvat direktiivit kieltäessään esimerkiksi siviilihenkilöstön omistamat itselataavat aseet horjuttaisivat oleellisesti vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Lue koko lausunto: AHF__lausunto_SM2015_00353_20151111

Muiden ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen lausunnot ovat olleet samansuuntaisia.