Asetusta ampuma-aseista ollaan uudistamassa

Sisäministeriö on lähestynyt eri viranomais-, harrastus- ja elinkeinotahoja ampuma-asetukseen (145/1998) uuden aselain johdosta tehtävien muutoksien vuoksi. Lausuntopyyntö on lähetetty sinänsä mielenkiintoiseen aikaan, koska varsinaista aselakiakaan ei ole uuden Euroopan Unionin tuliasedirektiivin myötä vielä vahvistettu.

Kuitenkin sidosryhmien on syytä alkaa perehtymään uuteen asetusluonnokseen, koska lausuntojen määräaika on 12.4.2019.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b43040/9d769ed9-165e-4382-90bc-a2b652f1b731/LAUSUNTOPYYNTO_20190301113145.pdf?fbclid=IwAR2LUj6xZArqSqy25-FxjgOjGM_g2cc3EEX7Z5ckpFoGBo0vGVHhd2RUnqA