Ampumarata-asiantuntijan palvelut muuttuvat osin maksulliseksi

Ampumaharrastusfoorumin konkreettisin tuki jäsenjärjestöille ja niiden yhdistyksille on ollut ampumarata-asiantuntijan antamat ampumaratoihin liittyvät asiantuntijapalvelut kaava-, rakentamis- ja ympäristöasioissa. Ampumaharrastusfoorumi tukikin vuonna 2015 noin 20 ampumaradan ympäristöluvan hakemista tai muuta ampumaradan kehittämiseen johtavaa työtä. Keskeiset menestystarinat ovat liittyneet Laukaan ja Hälvälän ampumaratoihin.

Ampumaharrastusfoorumi muistuttaa, että ampumaradan pitäjällä on ensisijainen vastuu hallinoimaansa rataan liittyvien lupa-asiakirjojen yms valmistelusta. Ampumaharrastusfoorumin rooli on toimia neuvonantajana ja opastajana.

Ampumarata-asiantuntijan antama tuki on kuormittanut foorumin taloutta merkittävästi. Tuen tunnettuvuuden ja menestyksellisyyden lisääntymisen johdosta ennustetaan tuen antamisen lisääntyvän jatkossa. Jäsenjärjestöjen maksamat jäsenmaksut kattavat vain foorumin kiinteät kulut. Koska ampumarata-asiantuntijan toiminnan aiheuttaman kustannusten lisääntymistä vastaavan suuruista tulopuolen lisäystä ei ole nähtävissä, on foorumi päättänyt tasapainottaa talouttaan määrittämällä ampumarata-asiantuntijan palvelut osin maksulliseksi. Lisäksi on huomioitava, että yhdelle yhdistykselle kerrallaan kohdentuva tuki kuormittaa merkittävästi ampumarata-asiantuntijan osa-aikaista työaikaa.

Ampumaharrastusfoorumi vahvisti kokouksessaan 8.12.2015 toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2016, johon sisältyi päätös ampumarata-asiantuntijan toiminnasta aiheutuvien kustannuksien suuruus jäsenjärjestöille ja näiden yhdistyksille.

Ampumarata-asiantuntijan palveluhinnoittelu:

  1. Puhelimessa ja sähköpostitse annettava opastus on maksuton.
  2. Käynnistä johtuva ratakohtainen kertapalvelumaksu on 300 euroa.
  3. Ratakäynneistä peritään lisäksi matkakustannukset Suomen Ampumaurheiluliiton matkustussäännön mukaisesti (esim kilometrikorvaus 21,5 snt/km, majoituskustannukset ja päivärahat). Matkustussääntö on saatavissa Suomen Ampumaurheiluliitosta.

Käytännön maksuliikenteen hoitaa Suomen Ampumaurheiluliitto palvelun käyttäjän kanssa. Suomen Ampumaurheiluliitto korvaa rata-asiantuntijalle matkakustannukset.

Ampumaharrastusfoorumi pahoittelee palvelutoiminnan muuttumisesta maksulliseksi. Foorumin mielestä annettu apu on kuitenkin sen arvoista ja tasapuolistaa jäsenyhdistyksien kohtelua.

Ampumaharrastusfoorumi toteaa lisäksi, että ampumaratojen suunnittelutyötä voi tilata erikseen yritykseltä LJ kartat (Lotta Jaakkola, Y-tunnus 2233568-8),  jolloin työn laajuus on sovittavissa tilaajan ja palvelun tarjoajan kesken. Ampumaharrastusfoorumi näkee, ettei ampumarata-asiantuntijan tehtävät ole ristiriidassa LJ kartat -yrityksen liiketoiminnan kanssa.

Mikko Taussi
Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja