Työturvallisuus

Ampumaradan vakituinen työntekijä tarvitsee koulutuksen.

Työturvallisuuteen on panostettava.

Kaikki ratatyypit on otettava kartoituksen piiriin – myös sisäampumaradat