Ratavastaava

Ampumaratalaki edellyttää, että sillä on Poliisihallituksen hyväksymä ratavastaava.