Rakenteellinen turvallisuus

Ihmisten liikkuminen rata-alueella ja alueen lähialueilla on ohjattava järkevästi.

Eläinten pito ja esiintyminen rata-alueella tulisi hallita.

Laukaukseen liittyy useita turvallisuusnäkökohtia. Ruotsalaiset ovat kirjoittaneet aiheesta ”Turvallisuusraamatun…” (SäkB)