Kirjallinen koe

Koulutuksessa opittaviksi edellytettävien tietojen hallinta varmistetaan järjestettävällä 60 minuutin pituisella teoriakokeella. Kokeessa käytetään  ampumakorttikurssia varten laadittuja koekysymyssarjoja. Lisäksi kurssin johtaja voi päättää mahdollisten täydentävien kysymysten laatimisesta ja niiden hyväksymiskriteereistä.

Kokeeseen osallistujat eivät saa käyttää kokeen suorittamisen aikana koulutusmateriaalia, eikä muutakaan lähdemateriaalia.

Huomattavaa on, että kysymykset on laadittu siten, että ne ovat suunnattu aloitteleville ampujille ja ovat lajiriippumattomia. Siten jossain lajissa hyväksyttävä toimintatapa voi olla ampumakorttikurssin koulutuksen kanssa ristiriidassa. Kokeen arvostelu toteutetaan ennakkoon annettujen mallivastausten mukaisesti.

Toinen huomioitava seikka liittyy siihen, että kirjallinen koe ei mittaa vain koulutuksessa opetettuja asioita. Koekysymykset itsessäänkin muodostavat opetuskokonaisuuden, joka sisältää täydentävää tietoa tuntiopetusten lisäksi.

Koekysymykset on jaettu 6 eri aihealueeseen, joita ovat aseet (yhteinen ja lajiosio), turvallisuus (yhteinen ja lajiosio), aselaki ja ympäristö. Niissä kussakin on yksi tai useampi kokeeseen tuleva sivuvaihtoehto.

Kysymykset ovat monivalintatehtäviä, joissa on vähintään yksi oikea vaihtoehto. Mutta kakki vaihtoehdotkin voivat olla oikeita.

Lisäksi kokeessa on kysymys, luettele ”Ampumaharrastajan kymmenen käskyä”

Hyväksymiskriteerit:
* monivalintakysymys arvioidaan joko täysin oikeaksi tai vääräksi
* turvallisuusasioissa sallitaan 2 virhettä sivullaan
* aseissa, aselakiasioissa ja ympäristöasioissa sallitaan 4 virhettä sivullaan
* ”Kymmenestä käskystä” on muistettava vähintään kahdeksan

Mikäli kurssilainen ei läpäise kirjallista koetta, on hänen mahdollista uusia suorituksensa aikaisintaan viikon kuluttua.

Hyvää opiskeluintoa niin kurssilaisille kuin muillekin ampumaharrastuksesta kiinnostuneille.

Kirjalliseen kokeen kysymykset oikeine vastauksineen (=lihavointi)

 

På svenska: