Koulutusjärjestelmän kehittäminen

Ampumakorttikoulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämis- ja ylläpitovastuu on ampumakorttijärjestöjen vastuulla.

Koulutussisällön, koulutuksen toteuttamisen ja korttien myöntämisen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita

  • muutokset hallinnoinnin ja merkittävien sisältömuutosten osalta tekee ampumaharrastusfoorumi
  • nuorten ilma-aseampumakorttikoulutuksen jatkokehittäminen on annettu Suomen Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan tehtäväksi
  • ampumakorttikoulutuksen johtaja vastaa siitä, että koulutus annetaan ohjeistuksen mukaisesti ja ammattitaitoisten kouluttajien toimesta.

Ampumakorttikoulutuksen ajantasainen materiaali ylläpidetään ampumaharrastusfoorumin kotisivuilla. Kotisivuilla on Palaute -linkki. Sen kautta toivotaan rakentavia kehittämisideoita kaikilta, jotka havaitsevat virheitä materiaalissa tai kehitettävää koulutusjärjestelmässä.

Esitykset käsitellään puolivuosittain ja niistä annetaan palaute tekijöilleen.

Luettelo koulutetuista ampumakorttikouluttajista on eri järjestöjen ampumakorttivastaavien käytettävissä. Heiltä voi tarvittaessa tiedustella alueellaan olevien koulutettujen henkilöiden yhteystietoja.

 

Kouluttajakoulutus

Ampumakorttikurssien sisällöllisen yhtenäisyyden ja laatutason varmistamiseksi on välttämätöntä, että kurssien johtajat ovat saaneet tehtävään tarvittavan koulutuksen.

Ilma-aseampumakortin kouluttajakoulutus on liitetty Suomen Ampumaurheiluliiton antaman Ampumakouluohjaajan tutkinnon yhteyteen. Ohjaajakoulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain useita ja eri puolilla Suomea.

Ruutiaseiden ampumakorttikouluttajakoulutukseen hyväksyttävien ”lähtötasoksi” on määritetty, että heillä on oltava riittävä kouluttaja- ja valmentajakokemus sekä 5-vuoden harrastuneisuus ruutiaseilla. Siten kurssien läpivienti oli mahdollista toteuttaa viikonloppukurssina, jonka tavoitteena on:

  • Perehdyttää kurssilaiset Ampumakorttikoulutuksen tavoitteisiin ja materiaaliin
  • Pitää vieraammista aihealueista alustukset
  • Saada palautetta ampumakorttikoulutuksesta sen edelleen kehittämiseksi
  • Yhtenäistää valtakunnallista koulutusta sekä
  • Laatia ampumakorttikoulutussuunnitelmat oman seuransa/alueensa osalta.

Hankkeen yhteydessä koulutettiin noin 250 ampumakorttikurssin johtajaa. Määrä on kohtuullinen ja alueellinen kattavuus varsin hyvä. Mikäli tarvetta ilmenee uudelle kouluttajakoulutustilaisuudelle, niin tätäkin on mahdollista esittää palautelomakkeen kautta.