Järjestyssääntö

Ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö. Hyvin laadittu ja hyvin tiedotettu järjestyssääntö vähentää ampumaradan ylläpitäjän vahinkoriskiä…