Lausunnot ja tiedotteet

Ampumaharrastusfoorumin eri vuosien esitykset ja julkilausumat viranomaisille ja poliitikoille ampumaharrastuksen turvaamiseksi.
Klikkaa nimestä tiedosto auki.

2017

Lausunto HE YSL:N muuttamisesta

Lausunto selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista

2015

Lausunto Hevonpään ampumaradasta (Salo)

Leader-tukea Ilmolahden radalle

Lausunto Maaningan sisäampumaradasta

2014

AHF:n lausunto Hyvinkään ampumaradan puolesta

2013

Lausunto ampumaratalaista ja muutoksista ampuma-aselakiin 

AHF:n lausunto Orimattilan radasta

SAL:n puolto Oulunsalon haulikkoradalle

2012

Ampumarata-alueiden säilyttäminen
Kuntaministeri Henna Virkkusen tapaaminen
A-foorumin tiedote 2012/1
A-foorumin tiedote 2012/2
Ampuma-aselainsäädännön uudistamistyö

2011

Ampumarata-alueiden säilyttäminen
Ampuma-asekouluttajakoulutuksen maksullisuus
Esitys ampumakortin asemasta ampuma-aseiden hankkimislupaprosessissa
Lausunto ampumaratojen ympäristölupaoppaan luonnoksesta
Hallitusohjelman sisältöesitys
Puoluekirje ampumaradoista – Keskusta
Puoluekirje ampumaradoista – Suomen Kristillisdemokraatit
Hyvä aseturvallisuus – esitys

2010

Aselakiesityksen (HE 106/2009) valiokuntakäsittely

2009 

Ammunnan harrastajien ja asealan elinkeinon-harjoittajien tavoitteet aselain viimeistelyn yhteydessä
Kansallinen liikuntatutkimus 2009 – 2010, jäsenkirje 

2008

Yhteistyö aselain uudistamiseen liittyen