Melun mittaustulosten tarkastelu

Tulosten tarkastelu

Mittausraportissa otetaan myös kantaa sääolojen vaikutuksiin ja sitä kautta tulosten hyväksyttävyyteen. Hyvään mittausraporttiin kuuluu, että kelvollisista mittausarvoista lasketaan kunkin mittauspisteen melun mittaustulos epävarmuuksineen, jota voidaan verrata ohjearvoon, melumallin tuloksiin tai muihin melumittausta vaativiin asioihin. Tulokset kootaan mielellään taulukkoon, jolloin yhdellä silmäyksellä voidaan nähdä ohjearvojen mahdollinen ylittyminen eri radoilla ja eri kohteissa. Mittaustulos ylittää ohjearvon, kun mittaustulosten keskiarvo vähennettynä epävarmuudella on suurempi kuin ohjearvo, muussa tapauksessa mittaustulos on yhtä suuri tai alle ohjearvon. Viranomaisten lausunnoissa on kuitenkin usein noudatettu käytäntöä, että mittaustulosten keskiarvoa verrataan ohjearvoihin ja epävarmuutta käytetään apusuureena.

Paluu Melun mittaaminen -sivulle