Melun mittausten aikana kirjattavat asiat

Mittausten aikana huomioon otettavat ja kirjattavat asiat

Mittauslaitteet pitää kalibroida ja muutenkin tarkistaa niiden toimivuus. Mitattaessa mikrofoni on aina varustettava mittarivalmistajan suosittelemalla tuulisuojalla. Sääoloista kirjataan lämpötila, tuulen suunta ja nopeus, pilvisyys sekä ilman kosteus. Kaikki suureet mitataan 1,5 m korkeudelta. Melumittaus tulee tehdä avoimesta kohdasta, ei läheltä suuria heijastavia pintoja

Mittausten aikana ei saa sataa, lämpötilan pitäisi olla alueella 10-25 oC ja tuulen nopeuskomponentin ampumapaikalta kohteeseen yli 1 m/s, mutta alle 5 m/s. Tuulen suunnan (±45 astetta) tulee olla ampumapaikalta kohteeseen päin eli myötätuulitilanne. Mittausten yhteydessä tulee tarkistaa, ettei ole häiritseviä melulähteitä eikä muuta taustamelua. On yleensä järkevää kuulohavainnoin ja samanaikaisesti mittarin näyttämää katsomalla varmistaa, että on mitattu juuri haluttu laukausääni ja sen voimakkuus.

Mittarin korkeus ja sijainti suhteessa heijastaviin pintoihin on otettava huomioon
Mittarin korkeus ja sijainti suhteessa heijastaviin pintoihin on otettava huomioon

 

 

Mittarin lukema on hyvä tarkistaa laukauksen jälkeen. Taustamelu saattaa aiheuttaa poikkeaman.
Mittarin lukema on hyvä tarkistaa laukauksen jälkeen. Taustamelu saattaa aiheuttaa poikkeaman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso mittauspöytäkirjan sisältö -välilehti.

Paluu Melun mittaaminen -sivulle