Melun mittaaminen

Melun mittaaminen

Tässä esitettävät ohjeet ovat suuntaa-antavat, mutta näillä pääsee alkuun. Tekstin alussa olevaa linkkilistaa käyttäen pääset alasivuille.

Linkit alasivuille:

Yleistä ampumaratamelun mittaamisesta

Ampumaradan melua mitataan yleensä silloin, kun halutaan selvittää melun leviämistä läheisten talojen pihamaalle. Mittaus voi myös liittyä viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön, toiminnanharjoittajan selvilläolovelvolli­suuteen, melumallin tarkistamiseen, asukkaan tekemään valitukseen tai ympäristölupaehtoihin. Melua voidaan mitata myös päästömittauksina melumallia varten, mutta yleisimmin asiantuntijoilla on olemassa erilaisten aseiden melupäästöarvoja. Tällöin mittauksia tarvitaan vain erikoistapauksissa (esimerkiksi historialliset tai mustaruutiaseet).

Ampumaratojen melun mittaamiseen käytetään enimmäisäänitasoa (LAImax), mitä suuretta kaikissa melumittareissa ei ole. Laukauksien enimmäisäänitasoista lasketaan useimmiten energiakeskiarvo. Esimerkiksi skeet radan osalta pitäisi määrittää kaikilta ampumapaikoilta ammuttujen laukausten energiakeskiarvo, koska yksittäisissä laukauksissa enimmäistasot vaihtelevat suuresti johtuen ampumasuunnasta.

Mittauksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus aseista, ampumaradoista, mittaamisesta ja melumittareista. Mittaukset on yleensä tehtävä ratakohtaisesti radalle tyypillisellä äänekkäimmällä tai tavanomaisimmalla aseella ammuttaessa. Mittaukset on tehtävä toimintakaudella noudattaen ympäristöministeriön ohjetta ampumaratamelun mittaamisesta (Ympäristöministeriö, ympäristöopas 61/1999).

Linkki julkaisuun: Ampumaratamelun_mittaaminen_61_1999