Tämä on meluun ja erityisesti ampumaratameluun liittyvän aineiston pääsivu.

Alasivut:

Ampumaratamelu

Kattavin suomeksi kirjoitettu esitys ampumaratamelusta on Suomen ympäristö -sarjassa vuonna 2014 julkaistu Sara Kajanderin ja Asko Parrin toimittama selvitys ”Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta. Suomen ympäristö 4/2014.” BAT-opas.

BAT-opas löytyy mm. osoitteesta   http://www.ym.fi/julkaisut  joka sisältää useita tärkeitä jatkolinkkejä.

Tarkempi ja parempi osoite BAT-oppaalle on  http://hdl.handle.net/10138/136000