Ampumaratojen vastuukysymykset

Ampumaratatoiminta aiheuttaa monen tyyppisiä riskejä. Näiden kartoitus ja vahinkovastuun kohdistaminen erilaisiin toimijoihin ei ole aina selvää. Ympäristövahinko, henkilövahinko, omaisuusvahinko – näiden aiheuttajaa on joskus vaikea paikantaa. Miten vahinkovastuu siirtyy vahingon aiheuttajalta radan ylläpitäjälle ja edelleen radan sijaintikunnan harteille – vai siirtyykö se?