Ampumaratojen turvallisuusasiat

Turvallisuusasioihin linkitetään mm. seuraavat :

 

Tapahtumien turvallisuus

Työturvallisuus ml. sisäradat

Paloturvallisuus ja pelastuspalvelu

Rakenteellinen turvallisuus

Ampumaratalaitteet ja toimittajatahot