Ampumaratojen lupamenettely

Tapio Hänninen päivittää…

Lähtökohta on aina ollut, että ampumaradan perustaminen ja ylläpito on kiellettyä.

Yksi lupa ei riitä ampumaratatoiminnan – ampumisen – aloittamiseen. Kaksi päälupaa ovat ympäristölupa ja ampumaratalupa. Nämä ovat oikeudellisesti toisistaan riippumattomia. Kyse on ampumaratatoiminnan ennakollisesta valvonnasta molemmissa luvissa…