Ampumakortti

ampumakorttiPerusampumakoulutusta annetaan muun muassa ampumaseurojen toimesta, joku suorittaa metsästäjätutkinnon ja kolmas käy varusmiespalveluksen. Kaikkien koulutustavoitteet ovat samat, antaa tiedolliset ja taidolliset perusteet aseenkäsittelystä sekä muista turvallisuusnäkökohdista aloittelevalle ampujalle ja metsästäjälle.

Käytössä on useita, sisällöltään hyviäkin koulutusjärjestelmiä. Niiden painotukset poikkeavat kuitenkin huomattavasti toisistaan, eikä niitä sellaisenaan hyväksilueta toisten järjestöjen ampumakoulutuksessa.

Ampumakorttihankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi asetettiinkin yhtenäisen peruskoulutusjärjestelmän rakentaminen turvallisen ja vastuuntuntoisen ampumaharrastuksen aloittamiselle. Keskeisimpänä kohderyhmänä nähtiin erityisesti nuoret vasta-alkajat.

Ampumakorttihanke käynnistettiin joulukuussa 2008 pidetyllä seminaarilla. Sen yhteydessä päätettiin koulutuksen sisältökokonaisuudeksi seuraavat aihealueet:

 • Ammunta harrastuksena
 • Ampuma-aseet ja turvallisuus
 • Aseet ja varusteet
 • Varotoimenpiteet ja suojavälineet
 • Ampuma-aselainsäädäntö ja  lupamenettely
 • Ammunnan perusteet
 • Ampujan ympäristöoppi
 • Ratasäännöt ja –käyttäytyminen
 • Sovellettu ampumaharjoitus
 • Omatoiminen ”opastettu” harjoittelu
 • Kirjallinen koe ja ampumataitotesti

 

Ampumakortti_Pilottikoulutustilaisuus_tikkakoski_pien
Kuva: Pilottikoulutustilaisuus käynnissä Tikkakoskella keväällä 2009

 

Hanke eteni pääosin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja kaikki jäsenjärjestöjen sille asettamat vaatimukset saavutettiin lähes täysimääräisenä. Tämä oli mahdollista erityisesti  hankkeeseen sitoutuneiden lukuisten vapaaehtoisten henkilöiden kuin myös Opetusministeriön myöntämien erityisavustusten johdosta. Keskeisimpinä aikaansaannoksina mainittakoon seuraavat osakokonaisuudet:

1)    Ampumakortin rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 2009.
2)    Laadittiin yhtenäinen koulutusmateriaali niin ilma- kuin ruutiaseille, joka on käännetty myös ruotsin kielelle
3)    Tuotettiin 15 lajiesittelyvideoita, koulutusta tukevia ”videoklippejä” sekä muuta esitys- ja markkinointimateriaalia
4)    Kurssitettiin noin 250 ruutiase- ja 180 ilma-asekorttikouluttajaa
5)    Myönnettiin ampumakortteja vuosien varrella yli 1500 kpl.

Vuoden 2014 aikana päätettiin ampumakorttihanke ja koulutusjärjestelmän ylläpitovastuu siirrettiin ampumakorttijärjestöjen vastuulle.

 

Ampumakorttikoulutuksessa ovat mukana seuraavat järjestöt

 • Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL)
 • Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL)
 • Reserviläisurheiluliitto (RESUL)
 • Suomen Reserviupseeriliitto (RUL)
 • Reserviläisliitto (RES)
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
 • Asealan Elinkeinonharjoittajat (AAE) ja
 • Asehistorian Liitto (AHL).

Ampumaharrastusfoorumiin kuuluvat metsästäjäjärjestöt näkivät, että metsästäjätutkinto on metsästäjän ampumakortti, eivätkä siten olleet mukana ampumakorttihankkeessa.