Ympäristötyöryhmä

Helmikuussa 2010 perustettiin foorumin ympäristötyöryhmä. Ympäristötyöryhmän muodostaa SAL:n ympäristövaliokunta täydennettynä foorumin jäsenjärjestöjen asiantuntijoilla.

Ympäristötyöryhmä jatkaa edelleen toimintaansa keskeisimpinä tehtävinään

 • ampumaratojen toimihenkilöiden neuvontapalvelutoiminta
 • pyydettyjen ”ratakatselmusten” toteuttaminen
 • ympäristösuojelulainsäädännön III vaiheeseen vaikuttaminen. Tavoitteena on sujuvoittaa ja yksinkertaistaa myös ampumaratojen lupakäytäntöjä.
 • ampumaratojen ympäristö- ja turvallisuuslausuntojen valmistelu
 • maakuntakaavatilanteen seuraaminen ja alueneuvottelukuntaverkoston tukeminen kaavoitusasiaan osallistumisen osalta.

 

Ympäristötyöryhmän kokoonpano

 • Rainer Hirvonen
 • Tapio Hänninen
 • Jorma Jussila
 • Heikki Keskitalo
 • Markku Lainevirta
 • Harry Manninen
 • Kari Pesonen
 • Rauno Pääkkönen
 • Riina Rantsi
 • Teemu Simenius
 • Kari Wuokko

Kokouksiin osallistuu lisäksi Timo Laurila SAL:n hallituksen ympäristövastaavana.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Markku Lainevirta ja sihteerinä Tapio Hänninen.