Historia

”Ampumarataforum” perustettiin Maanpuolustuskoulutus ry:n kokoon kutsumana 29.3.2005. Forumiin kutsuttiin Metsästäjäin Keskusjärjestö, Reserviläisliitto ry, Reserviläisurheiluliitto ry, Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry. Kaikki kutsutut tahot olivat edustettuina perustavassa kokouksessa, joka pidettiin Maanpuolustuskoulutus ry:n neuvotteluhuoneessa Töölöntorinkatu 2 B:ssä Helsingissä.

Perustavassa kokouksessa todettiin, että ampumaharrastuksen mahdollisuudet olivat heikentymässä muun muassa puolustusvoimien joukko-osastojen ja niiden ampumaratojen lakkauttamisten sekä kiristyneiden ympäristömääräysten vuoksi. Kokouksessa keskusteltiin vallinneesta tilanteesta ja sovittiin yhteisistä toimenpiteistä, joilla pyritään vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Tavoitteeksi asetettiin ampumaharrastuksen mahdollisuuksien turvaaminen myös tulevaisuudessa.

Kokouksessa todettiin myös yksimielisesti, että Suomen Ampumaurheiluliitolla on paras asiantuntemus tällä alalla ja se valtuutettiin toimimaan forumin puheenjohtajajärjestönä. Puhetta on johtanut koko forumin olemassaolon ajan SAL:n toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi aina 13.8.2015 saakka, jolloin hän luovutti tehtävän Mikko Taussille.. Forumin sihteerinä on toiminut samoin alusta alkaen Jorma Riissanen. Nykyinen foorumin sihteeri on foorumin rata-asiantuntija Lotta Jaakkola.

Ensimmäinen yhteinen operaatio toteutettiin melkein heti perustamisen jälkeen, kun forum organisoi vetoomuksen Hyrylän ampumaradan säilyttämiseksi. Vetoomus luovutettiin Tuusulan kunnan johdolle 4.4.2005. Vetoomuksen oli allekirjoittanut peräti 22 eri tahoa. Toinen alkuvaiheen iso vetoomus ampumaratojen puolesta osoitettiin viidelle avainministerille. Se lähetettiin 29.6.2005.

Forum on vuosien varrella valmistellut yhdessä useita lausuntoja, laatinut lehtikirjoituksia, järjestänyt info-tilaisuuksia, antanut haastatteluja ja järjestänyt kaksi korkeatasoista seminaaria. Ensimmäinen niistä järjestettiin Finlandia-talossa 25.4.2008. Sen teemana oli ”Tuli seis vai turvallisia laukauksia”. Osallistujia oli noin 75. Toisen seminaarin teemana oli ”Aseet ja vastuullisuus” ja se järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 13.3.2009. Tähän seminaariin osallistui 80 henkilöä.

Finlandia-talolla pidetty, ensimmäinen Ampumaharrastusfoorumin järjestämä seminaari.

 

Forumin toiminta on herättänyt alalla laajaa mielenkiintoa ja tuonut siihen myös uusia jäseniä. Jäsenkuntaan ovat myöhemmin liittyneet Asealan Elinkeinonharjoittajat ry, Suomen Ampumahiihtoliitto ry ja Asehistorian Liitto ry.

Nammo Lapua teki vuonna 2006 forumille aloitteen alan teollisuuden ja järjestöjen yhteiseksi ampumaratojen kehittämishankkeeksi. Hanke nimettiin AMPU-hankkeeksi. Hanke on laajentunut myöhemmin kaksiosaiseksi niin, että se sisältää Ampumakortti- (Shooting Card) ja Rata-alahankkeet. Hankkeelle palkattiin vuonna 2007 projektipäällikkö, jona on toiminut koko ajan Markku Lainevirta. Palkkaukseen tarvittavat varat on kerätty forumin jäsentahoilta.

Forumin toimiala on laajentunut ampumaratojen puolustamisesta koko ase- ja ampumaharrastuksen kentälle niin, että sen nimikin muutettiin 10.2.2009 toimintaa paremmin kuvaavaksi ”Ampumaharrastusfoorumiksi”.