Etelä-Savo

Etelä-Savon maakuntaliitto on hyvissä ajoin alkanut valmistelemaan ampumaratasuunnitelmaansa ennen ampumaratalain voimaan tuloa. Ohessa suunnitelmatilanne 23.10.2015.

ESAVO_ampumaratojen_kehittämissuunnitelma2015