Alueneuvottelukunnat

AMPU -hankkeen alkuvaiheessa nähtiin, että Ampumaharrastusfoorumin kaltaisen yhteistyöelimen käynnistäminen niin maakunnittain kuin seutukunnittainkin olisi välttämätöntä.  Tämä siksi, että alueellisia ja paikallisia toimijoita oli runsaasti ampumaharrastuksen piirissä, mutta yhteistyö heidän välillään oli valitettavan vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan.  

Hankkeen aikana perustettiin seuraavat alueneuvottelukunnat

1.     Uusimaa 2009

2.     Pirkanmaa 2010

3.     Pohjois-Kymenlaakso 2010

4.     Varsinais-Suomi 2010

5.     Etelä-Karjala 2010

6.     Pohjois-Karjala 2011

7.     Päijät-Häme 2011

8.     Satakunta 2011

9.     Pohjois-Pohjanmaa 2011

10. Kanta-Häme 2011

11. Lappi 2012

12. Ylä-Lappi 2012

13. Länsi-Lappi 2012

14. Kainuu 2012

15. Pohjois-Savo 2012

16. Etelä-Kymenlaakso 2013

17. Etelä-Pohjanmaa 2013

18. Pohjanmaa 2013

19. Keski-Pohjanmaa 2013

20. Länsi-Uusimaa 2013

21. Etelä-Savo 2013

Niiden toiminnan päämäärä on yhtenevä foorumin vastaavaan eli Alueneuvottelukunta on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet alueellaan myös tulevaisuudessa.

 

Mahdollisina yhteistyömuotoina nähtiin mm

Ø  ampumaratojen ja niiden olosuhteiden kehittäminen maakunnan alueella

Ø  koulutusyhteistyö (esim. ampumakorttikoulutus sekä ampumaharrastus ja metsästys tutuksi -infotilaisuudet niin kouluissa kuin tapahtumiin/messuihin liittyen)

Ø  kilpailutoimintaan liittyvä yhteistyö; järjestelyt, haasteottelut tms..

Ø  muu ”edunvalvontatoiminta”; esimerkkinä tiedottaminen tai vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon

Ø  ostopalvelut, kilpailuttaminen tms.

 

Valitettavan harva alueneuvottelukunta on jatkanut toimintaansa ensimmäisten perustamiskokoustensa jälkeen, vaikka olisi oltu yksimielisiä tärkeistäkin yhteistyötarpeista. Yhteistyön ajatus on kuitenkin kylvetty ja toivon mukaan toiminta käynnistyy uudelleen, kun esille nousee merkittäviä alueellisia ampumaharrastukseen liittyviä kysymyksiä.

Alla olevassa linkissä on Uudenmaan alueneuvottelukunnan toiminta-ajatus ja perustamishistoriaa:

Mallikuvaus – Uudenmaan alueneuvottelukunta